Materiell og nyttige linker

Materiell og nyttige linker

 
Kineret 100mg

Materiell til helsepersonell kan bestilles her.

 

Det vi har tilgjengelig ser du nedenfor og kan bestilles på
e-post på mail.no@sobi.com

 

Et bilde som inneholder tekst, tilbehør, eske

Automatisk generert beskrivelseStartsett for pasient som skal begynne med Kineretbehandling- inneholder følgende:

Godkjent og obligatorisk brosjyre om bruk av Kineret for pasient/omsorgsperson. Brosjyren skal gis til alle pasienter ved oppstart av Kineret.
Her finnes informasjon om oppbevaring, praktisk bruk, Injeksjonsteknikk, håndtering av injeksjonsrelaterte bivirkninger etc. Som supplement er det også en enkel, ensides hurtigguide basert på pasientbrosjyren.

Kjølebag for transport av Kineret også fra apoteket, spesielt på varme dager. Denne holder Kineret nedkjølt til godkjent temperatur i inntil 5 timer.

Gjenbrukbar kjølepakning til bruk på innstikkstedet for å lindre eventuelt ubehag ved injeksjon

Nålekutter som både kutter og oppbevarer sprøytespissene.

 

Obligatorisk informasjonsbrosjyre for pasient/omsorgsperson
 
-  den samme brosjyren som leveres med i startsettet. Brosjyren en del av et såkalt risikominimeringstiltak (RMP) og er et krav i forbindelse med markedsføringstillatelsen for Kineret.

 

Obligatorisk informasjonsbrosjyre for helsepersonell  -  Denne opplæringsbrosjyren beregnet på helsepersonell
er e
n del av et såkalt risikominimeringstiltak (RMP) og er et krav i forbindelse med markedsføringstillatelsen for Kineret.

 

Hurtigguide for oppbevaring/injeksjonsopplæring -  laminert «huskeliste» til den som skal lære opp pasienter.

De viktigste praktiske punktene for oppbevaring og injeksjon.