FOR HELSEPERSONELL

For helsepersonell

 
Sjekkliste

Nedenfor en noen grunnleggende tips i forbindelse med opplæring/oppstart av behandling.

 

Sjekkliste

 

En sjekkliste kan være til hjelp før du treffer barnet med foreldre eller den voksne pasienten – og ikke minst som en huskeliste underveis i besøket.

INNLEDNING
Fortell hva dere skal gå gjennom når dere møtes

OM KINERET
Fortell hva Kineret® er og hvorfor det er dette som er blitt forskrevet til pasienten

BIVIRKNINGER
Informer om hvilke bivirkninger som kan oppstå og hvordan disse kan håndteres

RUTINER
Forklar viktigheten av å skape rutiner i forbindelse med behandlingen

SPØRSMÅL
Avklar med pasienten og/eller foreldrene om det er spørsmål som ikke er besvart

FORBEREDELSER
Forklar hvordan injeksjonen kan forberedes og gjøres så enkel som mulig

INJEKSJONEN
Gjennomgå og demonstrer hvordan injeksjonen skal tas

LEVE MED KINERET
Fortell hvordan Kineret® skal oppbevares og når man ikke skal ta Kineret

STØTTE
Informere om muligheten for ytterligere støtte
 

For helsepersonell

For barn og voksne pasienter

 

Det meste av det praktiske rundt det å leve med Kineret er likt uansett aldersgruppe.

Sykepleierens støtte er viktig også for voksne pasienter som blir behandlet med Kineret®. Det å måtte sette daglige injeksjoner kan bety en stor omstilling for pasienten, og sykepleierens støtte kan derfor spille en viktig rolle. Pasienten vil ofte trenge ekstra tid i begynnelsen av behandlingen og det er derfor godt å ha god tid på det første møtet og at miljøet føles rolig og trygt.

Før første møte- uansett om det er barn eller voksen pasient.

Kontakt pasienten/familien før det først møtet for å kunne gi han eller henne mulighet til å stille spørsmål om behandlingen man skal i gang med. Det gir deg også muligheten å fange opp hvilke utfordringer akkurat denne pasienten har.

Nåleskrekk

For mange pasienter er injeksjoner og nåler forbundet med sterkt ubehag. Nivået av frykt varierer og i verste fall kan nåleskrekk føre til at pasienten unngår injeksjoner.

Ta med en venn eller familiemedlem til det første møtet

Det er fint om pasienten kan ta med seg en støtte til det første møtet. Å bli rammet av en kronisk sykdom kan ofte være traumatisk og kan vekke mange følelser og spørsmål hos pasienten.
Å ha med en annen person som hjelper til med å lytte og bearbeide all den nye informasjonen kan derfor føles trygt.

Om det er et barn som er pasient bør begge foreldrene om mulig være med på det første møtet Om ikke begge foreldrene kan være med, så kan det være lurt å anbefale at den ene forelderen tar med seg en venn eller slektning.

Det er viktig å tenke på at dette kan være en emosjonell reise for foreldrene, og det gjør det hele enklere om man er to som er informert og kan gi hverandre støtte. I tillegg er det mye informasjon som skal tas inn og bearbeides når man starter en behandling

 

 

Referanse:
Anna Vermé og Karina Mördrup, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, Sweden