START

Denne nettsiden er beregnet på deg som er helsepersonell.

 

Her finner du generell informasjon om Kineret (anakinra), og de ulike indikasjonene som er aktuelle (Revmatoid artritt, CAPS, Familiær middelhavsfeber og Stills sykdom (sJIA og AOSD)- i tillegg til litt om immunsystemet.
Du får også informasjon om korrekt oppbevaring og administrasjon av Kineret. 
Ikke minst kan du finne noen gode råd for deg som helsepersonell når du skal lære opp pasienten og familien og dessuten noen praktiske tips og råd som disse kan ha nytte av i hverdagen.

Stills sykdom
Caps
Familiær-middelhavsfeber
Revmatoid artritt

Ny instruksjonsfilm for bruk av Kineret!

 

Denne filmen beskriver alle nødvendige steg for å forberede og sette en Kineretinjeksjon. Den er beregnet til bruk for helsepersonell som en del av undervisningen av pasienter eller pårørende som skal starte en behandling.

START

Denne nettsiden er beregnet på deg som er helsepersonell.

 

Her finner du generell informasjon om Kineret (anakinra), og de ulike indikasjonene som er aktuelle (Revmatoid artritt, CAPS, Familiær middelhavsfeber og Stills sykdom (sJIA og AOSD)- i tillegg til litt om immunsystemet.
Du får også informasjon om korrekt oppbevaring og administrasjon av Kineret. 
Ikke minst kan du finne noen gode råd for deg som helsepersonell når du skal lære opp pasienten og familien og dessuten noen praktiske tips og råd som disse kan ha nytte av i hverdagen.

Stills sykdom
Caps
Familiær-middelhavsfeber
Revmatoid artritt

Ny instruksjonsfilm for bruk av Kineret!

 

Denne filmen beskriver alle nødvendige steg for å forberede og sette en Kineretinjeksjon. Den er beregnet til bruk for helsepersonell som en del av undervisningen av pasienter eller pårørende som skal starte en behandling.