Kineret ved Covid-19

KINERET VED COVID-19

KINERET VED COVID-19

 

IL-1 spiller en sentral rolle ved inflammasjon som respons på en utløsende faktor som infeksjon eller skade, f.eks SARS-CoV-2-infeksjon. Som respons på en infeksjon, rekrutterer og aktiverer IL-1α og IL-1β, nøytrofile og monocytter, samt induserer produksjonen av IL-6 og andre pro-inflammatoriske mediatorer inkludert mere IL-1. Denne IL-1-drevne, selvforsterkende autoinflammatoriske prosessen rekrutterer og aktiverer flere immunceller fra det medfødte immunforsvaret, uavhengig av den første utøsende faktoren 1

I en undergruppe av pasienter med COVID-19 ser man at en akutt hyperinflammatorisk respons bidrar til utvikling av alvorlige lungebetennelse og respirasjonssvikt.1

Ved å blokkere IL-1 tidlig i forløpet kan man bryte denne, selvforsterkende autoinflammatoriske prosessen for derved å forhindre eskalering til hyperinflammasjon og videre progresjon til respirasjonssvikt.1,2

Kineret sin plass

Kineret er indisert til behandling av koronavirussykdom 2019 (covid-19) hos voksne pasienter med lungebetennelse som krever supplerende oksygen (oksygen ved lav eller høy strømning) og som har risiko for progresjon til alvorlig respirasjonssvikt bestemt av plasmakonsentrasjonen av biomarkøren suPAR på et nivå over ≥ 6 ng/ml 3

suPAR (soluble urokinase plasminogenaktivatorreseptor) er et protein som kan måles i blod og som reflekter inflammasjon og sykdomsprogresjon, som kan brukes som en prognostisk biomarkør. Et suPAR-serumnivå ≥6 ng/ml indikerer økt risiko for progresjon av COVID-19 til alvorlig respirasjonssvikt 2

 

Referanser:
1. van de Veerdonk FL, Netea MG.
Blocking IL-1 to prevent respiratory failure in COVID-19. Crit Care. 2020 Jul 18;24(1):445. doi: 10.1186/s13054-020-03166-0. PMID: 32682440; PMCID: PMC7411343.
2.  Kyriazopoulou E, Poulakou G, Milionis H, et al. Early treatment of COVID-19 with anakinra guided by soluble urokinase plasminogen receptor plasma levels: a double-blind, randomized controlled phase 3 trial.
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01499-z
3. Godkjent preparatomtale (SPC) for Kineret