GODKJENTE INDIKASJONER

Godkjente indikasjoner

 
godkjente indikasjoner

Hva brukes Kineret til (godkjente indikasjoner)

 

Revmatoid artritt (RA)

Kineret er indisert i kombinasjon med metotreksat for behandling av symptomer hos voksne med RA som ikke oppnår tilstrekkelig effekt med metotreksat alene.
 

Periodiske febersyndromer

Kineret er indisert til behandling av følgende autoinflammatoriske periodiske febersyndromer hos voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer:

Cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS)

Kineret er indisert til behandling av CAPS inkludert:

  • Neonatal-onset multisystem inflammatorisk sykdom (NOMID)/kronisk infantilt nevrologisk, kutant, artikulært syndrom (CINCA) 
  • Muckle-Wells syndrom (MWS)
  • Familiær kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS) 

Familiær middelhavsfeber (FMF)
Kineret er indisert til behandling av familiær middelhavsfeber (FMF). Kineret bør gis i kombinasjon med kolkisin, hvis det er hensiktsmessig.
 

Stills sykdom

Kineret er indisert til voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer, for behandling av Stills sykdom, inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og Stills sykdom i voksen alder (AOSD), med aktive systemiske trekk av moderat til høy sykdomsaktivitet, eller hos pasienter med fortsatt sykdomsaktivitet etter behandling med ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) eller glukokortikoider. Kineret kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med andre antiinflammatoriske legemidler og sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).

 

Referanse:
Godkjent preparatomtale for Kineret 2020

 

GODKJENTE INDIKASJONER

Godkjente indikasjoner

 
godkjente indikasjoner

Hva brukes Kineret til (godkjente indikasjoner)

 

Revmatoid artritt (RA)

Kineret er indisert i kombinasjon med metotreksat for behandling av symptomer hos voksne med RA som ikke oppnår tilstrekkelig effekt med metotreksat alene.
 

Periodiske febersyndromer

Kineret er indisert til behandling av følgende autoinflammatoriske periodiske febersyndromer hos voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer:

Cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS)

Kineret er indisert til behandling av CAPS inkludert:

  • Neonatal-onset multisystem inflammatorisk sykdom (NOMID)/kronisk infantilt nevrologisk, kutant, artikulært syndrom (CINCA) 
  • Muckle-Wells syndrom (MWS)
  • Familiær kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS) 

Familiær middelhavsfeber (FMF)
Kineret er indisert til behandling av familiær middelhavsfeber (FMF). Kineret bør gis i kombinasjon med kolkisin, hvis det er hensiktsmessig.
 

Stills sykdom

Kineret er indisert til voksne, ungdommer, barn og spedbarn i alderen 8 måneder eller eldre med en kroppsvekt på 10 kg eller mer, for behandling av Stills sykdom, inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og Stills sykdom i voksen alder (AOSD), med aktive systemiske trekk av moderat til høy sykdomsaktivitet, eller hos pasienter med fortsatt sykdomsaktivitet etter behandling med ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) eller glukokortikoider. Kineret kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med andre antiinflammatoriske legemidler og sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).

 

Referanse:
Godkjent preparatomtale for Kineret 2020