INSTRUKSJONSFILM

Ny instruksjonsfilm for bruk av Kineret

Denne filmen er laget slik at man på enkelt og pedagogisk vis forklarer hvordan Kineret brukes.
Bruk den gjerne i forbindelse med opplæring av pasient om hvordan behandlingen skal gjøres og injeksjonene håndteres.

Dette er hva som beskrives i filmen:
- Oppbevaring av Kineret
- Forberedelser til injeksjonen
- Selve injeksjonen
- Etter injeksjonen
- Injeksjonsrelaterte bivirkninger og håndtering av disse

Vi har også en pasienttilpasset versjon av denne filmen som er godkjent av Legemiddelverket som informasjon til pasient.
I følge regelverket skal informasjon til pasient skal kun inneholde det som man kan lese i pakningsvedlegget.
Dette innebærere at  den pasienttilpassede versjonen ikke har med noen informasjon om håndtering av de injeksjonsrelaterte bivirkningene. 
Du finner pasientversjonen av filmen på 
Medisininstruksjoner og på  Felleskatalogen sine sider